"Divânü Lugâti’t-Türk Üzerine" Konferansı

Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konferansta Gazi Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun "Divânü Lugâti't-Türk" başlıklı bir konuşma yaptı.

Ercilasun, Dîvânü Lûgati't-Türk'ün sözlük anlamı ile başladığı konferans konuşmasında bu eserin bir sözlük olmanın çok ötesinde olup, içerdiği unsurlarla bir halk şiiri antolojisi, bir ata sözleri külliyatı, yemek tarifleri kitabı, halk hekimliği, coğrafya ve onomastik kitabı olduğunu dolayısıyla bu eserin müellifi olan Mahmud el-Kaşgarî'nin de salt bir sözlükçü olmak dışında, bir adbilimci, bir coğrafyacı, bir halk hekimi olduğunu vurguladı. Daha sonra eserde verilen manzum parçalar ve ata sözlerinden örnekler sunan konuşmacı, bunların o dönemin sosyal ve siyasal ortamını anlamak için önem arz ettiğini ifade etti. Eserde, Türk dünyası ve boylarla ilgili bilgiler bulunduğunu; ancak Oğuz boylarının daha imtiyazlı anlatıldığını; zira Oğuzların o dönemde dünyanın en büyük gücü durumunda olduğunu dile getirdi. El-Kaşgarî'nin hadislerle Türklerin güçlü bir millet olduğu, bu yüzden diğer milletlerin Türklere itaat etmesi ve onların dillerini öğrenmesi gerektiğine dair sözlerinin altını çizdi.