"Macaristan'daki Türkoloji Çalışmaları" Konferansı
Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konferansta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Peter Pazmany Katolik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Evá Csáki "Macaristan'daki Türkoloji Çalışmaları" başlıklı bir konuşma yaptı.
Evá Judit Csáki, konferans konuşmasında öncelikle Türkoloji kürsüsünün ilk defa Macaristan’da ortaya çıkışı ile ilgili olarak, tarihsel veriler eşliğinde Türk-Macar ilişkilerinin çok köklü ve derin olduğunu, Macar kültürünün Türk kültüründen bağımsız düşünülemeyeceğini belirtti. Daha sonra Macaristan’da Türkoloji kürsüsünün kurucusu olan Ármin Vámbéry’nin istisnai yaşam öyküsünü anlatan Csaki, onun akademi eğitiminden geçmemiş bir kişi olarak cesur adımlar atarak Macaristan Türkolojisi için çok büyük katkılar sunduğunu ifade etti. Vámbéry’nin; Jozséf Thury, Imre Karacsony, Janos Krcsmarik ve Ignasz Kunos gibi başarılı öğrenciler yetiştirdiğini, bunlardan Thury’nin Türk dünyasında edebiyat, Karacsony’nin tarih, Krcsmarik ve Kunos’un da halk edebiyatında önemli çalışmalara imza attığını dile getirdi. Vámbéry’den sonra Budapeşte’de elli yıl boyunca bölüm başkanlığı yapan Gyula Németh’in de Tibor Halasi-Kun, Hasan Eren, Ándrás Bodrogligeti, Ándrás Roná-Tás gibi büyük Türkologlar yetiştirdiğini, bunlardan Halasi-Kun ve Bodrogligeti’nin İkinci Dünya Savaşı dolayısıyla Macaristan’dan ayrılıp kariyerlerini ABD’de sürdürmüş olduklarını dile getirdi.
Csaki, pek çok çalışma yapılsa da Türkoloji için hem Macaristan hem de Türkiye Türkologları için hâlâ çok fazla konunun irdelenmeyi beklediğini ifade etti.