"Tarihten Günümüze Türk-Kore İlişkileri" Konferansı

8 Nisan 2013, Pazartesi

“Tarihten Günümüze Türk-Kore İlişkileri Konferansı” Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel’in açılış konuşması ile başladı. Kasapoğlu Çengel, merkezin geçmiş faaliyetlerinden, gelecek hedeflerinden ve Gazi Türkiyat dergisinden bahsettikten sonra sözü Hankuk University of Foreign Studies (Hankuk Üniversitesi Yabancı Araştırmalar Üniversitesi) öğretim üyesi Prof. Dr. Chong-Jin Oh’a bıraktı. Chong-Jin Oh, konuşmasında Türk-Kore ilişkilerinin tarihi derinliğinden, iki halk arasındaki kültürel ve dilbilimsel yakınlıktan bahsetti. Türk Cumhuriyetleri ile birlikte Türkiye, Moğolistan, Kore ve Japonya arasındaki Altay mirasına ve dil akrabalığına istinaden kültürel işbirliği kurulabileceğini ve bu işbirliğin, söz konusu ülkeleri bölge siyasetinde daha etkin kılacağını dile getirdi. Bu girişimler için Türkiye’de faaliyet gösteren TİKA, TÜRKSOY gibi kuruluşların model alınabileceğini ifade etti.

Türkiye ve Kore’de ikili kültürel kurumların sayıca yetersiz olduğunu vurgulayan Chong-Jin Oh, iki ülkenin desteğiyle sayısı artacak olan bu kurumların Türkiye-Kore ilişkilerini doğrudan etkileyeceğini belirtti.

Son olarak dünyada da etkili olan Kore popüler kültür dalgasına değinen Chong-Jin Oh, bu dalganın Türkiye’de özellikle lise ve üniversite gençliğinde etkili olduğunu, bunu ileride Kore hakkında pozitif düşünen bir nesil yaratacağı için olumlu bulduğunu dile getirdi.

Konferans, Gazi Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ömer Şakrak’ın, Prof. Dr. Chong-Jin Oh’u tebrik etmesiyle sona erdi.