“Bir Belgeselin Eşliğinde; "Doğu'nun Kapıları"nı Aralayanlardan İrlandalı Bir Oryantalist: James Clarence Mangan ve Klâsik Türk Şiiri” konferansı gerçekleştirildi.
26 Aralık 2013 14:06

  Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 24 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Karaca, “Bir Belgeselin Eşliğinde; "Doğu'nun Kapıları"nı Aralayanlardan İrlandalı Bir Oryantalist: James Clarence Mangan ve Klâsik Türk Şiiri” konulu konferans verdi. Konferansa başlamadan önce Mangan’ın hayatı, edebî şahsiyeti, klâsik Türk şiirine duyduğu ilgi ile İrlanda’nın 19. yüzyıldaki siyasî konumu hakkında pek çok bilgiyi ihtiva eden belgesel gösterildi. 1845 yılında İrlanda’da “Patates Kıtlığı” olarak bilinen kitlesel açlık, hastalık ve göç döneminde Osmanlı’nın İrlanda'ya gemilerle yiyecek yardımı göndermesi ile başlayan Osmanlı-İrlanda ilişkilerinin; Mangan’ın klâsik Türk şiirine duyduğu yakınlığı açıklamada önemli bir faktör olabileceği üzerinde duruldu. 46 yıllık yaşamı boyunca İrlanda topraklarından bir kez bile ayrılmamış olan ünlü oryantalistin Fuzuli ve Kanunî (Muhibbî) başta olmak üzere pek çok divan şairinden etkilenmesi; İngilizce yazmakla birlikte şekil ve içerik açısından klâsik Türk şiirine yakın olmasının sırrı değerlendirildi. Mangan’ın Karamanlı nişanlı bir Türk gencinin sürgününü anlattığı bir şiirinin olması, divan edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan gazel tarzında örnekler sunması, şiirlerinin sonunda kullanılan mesnevi nazım biçimine ait kafiye şeması ve özellikle bazı şiirlerinin “lā ʾilāha ʾillā-llāh” ve “Allahu Akbar”  ifadeleri ile başlaması; ayrıca Oxford Şairler Antolojisi'nde bir Türk şairi olarak anılması onun şairliğiyle ilgili  hususlar olarak vurgulandı. 

  Belgeselin ardından Prof. Dr. Nesrin Karaca’nın, Mangan’ın şiirleri ve makalelerinden alıntılar yaparak konuşmasına devam ettiği konferansta; İrlanda’nın bağımsızlık marşının söz yazarı da olan ünlü oryantalist ile Mehmet Akif Ersoy arasında gerek bu yönü gerekse zorluklarla geçen yaşamı nedeniyle benzerlikler bulunduğu dile getirildi.

  Konferans, Prof. Dr. Nesrin Karaca’ya günün anısı olarak hazırlanan teşekkür belgesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun tarafından takdimi ile son buldu.