Dergi Hakkında

Sahibi / Owner

Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Adına                                                    

Prof. Dr. İbrahim USLAN                                                                                               

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editorial Director                                                                                   

Doç. Dr. Habibe YAZICI ERSOY                                                                       

E-posta: yhabibe@gazi.edu.tr / habibeyazici@yahoo.com

Editör / Editor 

Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL

E-posta: hcengel@gazi.edu.tr / hcengel2001@yahoo.com

Editör Yardımcısı / Assistant of Editor

Doç. Dr. Habibe YAZICI ERSOY

E-posta: yhabibe@gazi.edu.tr / habibeyazici@yahoo.com

Dr. Hüseyin YILDIZ

E-posta:  hyildiz@gazi.edu.tr

Dr. Musa SALAN

E-posta: musasalan@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Fulya AKMAN ACUNGİL

E-posta: fulyaakman@gazi.edu.tr

İletişim Adresi / Contact Address

Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 06500 Teknikokullar/Ankara

e-posta:  turkiyat@gazi.edu.tr / gaziturkiyat@gmail.com

web sayfası: http://turkiyat.gazi.edu.tr

Yayın Danışma Kurulu / Publication Board of Overseers

Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN [Türkiye]  ▪ Prof. Dr. Ali AKAR [Türkiye]   Prof. Dr. Yavuz AKPINAR [Türkiye] ▪ Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU [Türkiye]  ▪ Prof. Dr. Erhan AYDIN [Türkiye]  ▪ Prof. Dr. Uwe BLAESING [Hollanda] ▪ Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL [Türkiye]   Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN [Türkiye]  ▪ Prof. Dr. Konuralp ERCİLASUN [Türkiye]  ▪ Prof. Dr. Alimcan İNAYET [Türkiye]  ▪ Prof. Dr.  Henryk JANKOWSKI [Polonya]  Prof. Dr. Nesrin KARACA [Türkiye] ▪ Prof. Dr. Yakup KARASOY [Türkiye]  ▪ Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU [Türkiye] ▪ Prof. Dr. Gulbanu KOSIMOVA [Kazakistan] ▪ Prof. Dr. Barbara KELLNER-HEINKELE [Almanya] ▪ Prof. Dr. Salim KOCA [Türkiye] ▪ Prof. Dr. Mehman MUSAYEV [Azerbaycan] ▪ Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ [Türkiye]  ▪ Prof. Dr. Fatma ÖZKAN [Türkiye] ▪ Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT [Türkiye] ▪ Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA [Türkiye]  ▪ Prof. Dr. Ülkü ÇELİK ŞAVK [A.B.D.] ▪ Prof. Dr. Hale ŞIVGIN [Türkiye]  ▪ Prof. Dr. Litip TOHTİ [Çin] ▪ Prof. Dr. F. Ahsen TURAN [Türkiye] ▪ Prof. Dr. Gabit TUYAKBAY [Kazakistan] ▪ Prof. Dr. Naciye YILDIZ [Türkiye]  ▪  Prof. Dr. Emine YILMAZ [Türkiye] ▪ Doç. Dr. Halil ÇELTİK [Türkiye]  ▪ Doç. Dr. Fatih SAKALLI [Türkiye] 

Yayın Kurulu Üyeleri / Members of Editorial Board

 ▪ Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL  ▪ Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU  ▪ Doç. Dr. Güljanat KURMANGALIYEVA ERCİLASUN  ▪ Doç. Dr. Habibe YAZICI ERSOY  ▪ Doç. Dr. Tümen SOMUNCUOĞLU  ▪ Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL  ▪ Yard. Doç. Dr. Dilek TÜRKYILMAZ  ▪ Yard. Doç. Dr. Hakan AKCA ▪ Dr. Hüseyin YILDIZ  ▪  Dr. Musa SALAN ▪ Dr. Dinçer APAYDIN ▪ Arş. Gör. Fulya AKMAN ACUNGİL 

İngilizce Editörü / Editor for English

Yrd. Doç. Dr. Güven MENGÜ (gmengu@gazi.edu.tr)

 

Gazi Türkiyat Dergisi, hakemli uluslararası süreli (altı aylık) yayındır. 

Gazi Türkiyat Dergisi, ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANI (SBVT), EBSCO PUBLISHING ve MLA tarafından taranmaktadır.