GAZI TURKIYAT 2007 FALL ISSUE 1ST

 

ARTICLES

 

Ahmet Bican ERCİLASUN

TÜRK DÜNYASININ ENTEGRASYONUNDA DİLİN ROLÜ
The Role of Language in the Integration of Turkish World (1 - 8)

 

Salim KOCA

SELÇUKLU İKTİDARININ BELİRLENMESİNDE ROL OYNAYAN GÜÇLER VE MELİKŞÂH'IN BÜYÜK SELÇUKLU TAHTINA ÇIKIŞ
The Forces in the Determination of the Political Power in the Seljuk State and the Accession of Melikşah to the Throne of Greater Seljuk (9 - 33)

 

İlhami DURMUŞ

ARKEOLOJİK KALINTI, BULUNTU VE YAZILI BELGELERE GÖRE KÖL TİGİN-BİLGE KAĞAN ANITLIKLARI VE BU ANITLIKLARDAKİ TÜRK KÜLTÜR UNSURLARI
Kul Tigin-Bilge Kagan Monuments According to Archaeological Remains, Findings and Written Documents and the Turkish Cultural Elements in Those Monuments (35 - 77)

 

Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL

ERMENİ HARFLİ KIPÇAK TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ TÖRE BİTİGİ VE BU ESERDEKİ TÖRE, YARGI, BİTİK TERİMLERİ ÜZERİNE
Töre Bitigi Written in Armeno-Kypchak and on the Terms tore, yargi, bitik in This Work (77 - 95)

 

Yaşar AYDEMİR

RAVZÎ'NİN EDİNCİK ŞEHRENGİZİ
Ravzi's Edincik Sehrengiz (97 - 126)

 

Süer EKER

TOPLUM-DİLBİLİM, DİL PLANLAMALARI VE KAMU MENSUPLARININ DİL KULLANIMI
Sociolinguistics, Language Plannings and Public Servant's Language Use (127 - 135)

 

Halil ÇELTİK

HALEP'TE KINALIZÂDE HASAN ÇELEBİ'NİN ŞAİRLER MECLİSİ
Kinalizâde Hasan Celebi's Poet's Gathering in Halep (137 - 147)

 

Erhan AYDIN

ESKİ TÜRK YAZITLARININ YAZILIŞ VE DİKİLİŞLERİ ÜZERİNE
On the Erection and the Engravement of the Old Turkish Inscriptions (149 - 158)

 

Neslihan KOÇ KESKİN

DÎVÂN ŞİİRİNDE "SENLİ BENLİ GAZELLER" ÜZERİNE BİR İNCELEME
A Review on Gazels That Express You/the Lover and Me/the Beloved in Classical Turkish Poetry (159 - 182)

 

YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR/REVIEWS 

 

Altan ÇETİN

YAHYA KAZVİNÎ'NİN LUBB ET-TEVÂRİH'İNDE SELÇUKLULARLA ALÂKALI BİLGİLER
Information in Lubb At-Tawarih of Yahya Qazwini About Saljuqid (183 - 192)

 

Hakan AKCA

KUMUK TÜRKÇESİ ATASÖZLERİ HAKKINDA YAPILMIŞ YENİ BİR ÇALIŞMA ÜZERİNE
On a New Study Dealt with Proverbs of Kumyk Turkish (193 - 201)

 

Feyzi ERSOY

MOĞOL LEHÇELERİ VE BU ALANLA İLGİLİ YENİ BİR ESER ÜZERİNE
Mongol Dialects and on a New Study Dealt with This Topic (203 - 210)