GAZI TURKIYAT 2008 FALL ISSUE 3RD

 

ARTICLES

 

Mehman MUSAOĞLU

AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE FİİL ÇEKİMİ Verbal Conjugation in Azerbaijani (11-31)

 

Seyitnazar ARNAZAROV

TÜRKMEN VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE BAZI ORTAK FİİLLERDE YALANCI EŞDEĞERLİK In Turkoman and Turkey Turkish, False Equivalanceness in some Common Verbs (31-51)

 

Ekrem BEKTAŞ

NÂBÎ'NİN "BU" REDİFLİ GAZELİNE URFALI ŞAİRLER TARAFINDAN YAPILAN TAHMİS VE YAZILAN NAZİRELER The "Tahmis"s and "Nazire"s by Poets of Sanliurfa for the Gazel Rhymed with the Word "Bu" by Nâbî (51-67)

 

İlhan AKSOY

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKASI VE SATI BEY The Education Policy of II. Constitutional Monarchy and Sati Bey (67-83)

 

Sedef BULUT

BALKAN SAVAŞLARI'NDAN LOZAN'A BATI TRAKYA MESELESİ VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN BATI TRAKYA POLİTİKASI From Balkan Wars to Lozan: The Western Thrace Problem and the Western Thrace Policy of the Mustafa Kemal Ataturk (83-97)

 

Mehmet Can DOĞAN

"YÜCEL" DERGİSİNİN FİKRÎ VE EDEBÎ TAHLİLİ The Intellectual and Literary Analysis of Yucel Journal (97-115)

 

Mehmet ÇEVİK

TÜRKİYE'DE BATI MASALLARI VE ÇOCUKLARIMIZ Western Tales in Turkey and Our Children (115-131)

 

Dr. Gülsün MEHMET

TÜRKÇEDE ÇEKİM SÜRECİNDE KULLANILAN KOPULATİF FORMLAR HÜKÜM SÖZCÜKLERİNİN SALAR TÜRKÇESİNDEKİ GÖRÜNÜM VE İŞLEVLERİ Appearances and Functions of Copulative Forms and Predication Words Used in Variation Process in Turkish Language, within Salar Turkic Language (131-147)

 

Fatih SAKALLI

TÜRK ŞİİRİNDE 'REDİF' VE BATI ŞİİRİNDEKİ KARŞILIĞI "Redif" in Turkish Poetry and Reciprocity of Western Poetry (147-169)

 

Muazzez ESER

TUTUNAMAYANLAR'DA GERÇEKLİK VE KURMACA Reality and Fiction in Tutunamayanlar (169-189)

 

YAYIN DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR/REVIEWS

 

Âsûde S. DOĞAN

BİR AMERİKALININ ASYA-YI VUSTA'DA SEYAHATİ EUGENE SCHUYLER'İN "TÜRKİSTAN"I (191-203)

 

ÇEVİRİLER/TRANSLATIONS

 

Feyzi ERSOY

MOĞOLCADAKİ ŞAHIS ZAMİRLERİNİN SİSTEMİ (205-212)