GAZI TURKIYAT 2009 FALL ISSUE 5TH

 

NECMETTİN HACIEMİNOĞLU CASE

 

M. Necmettin HACIEMİNOĞLU

IŞIK ORDUSUNA SELÂM (21 - 23)

 

Vahit TÜRK

NECMETTİN HACIEMİNOĞLU'NUN HAYATI (25 - 28)

 

Ferhat TAMİR

NECMETTİN HACIEMİNOĞLU'NUN ESERLERİ (29 - 47)


Deniz DAĞOĞLU

DOÇ. DR. NECMETTİN HACIEMİNOĞLU İLE BİR KONUŞMA (49 - 55)

 

Zuhal YÜKSEL - Naciye YILDIZ

MERAL HACIEMİNOĞLU İLE SOHBET (57 - 70)

 

Oytun ŞAHİN

BABAM NECMETTİN HACIEMİNOĞLU (71 - 73)

 

Mustafa KAFALI

NECMEDDİN HACIEMİNOĞLU'NU ANARKEN (75 - 78)

 

Bilge ERCİLASUN

HACIEMİNOĞLU İLE GEÇEN YILLARDAN BİR DEMET (79 - 89)

 

Şuayip KARAKAŞ

HACIEMİNOĞLU İLE GEÇEN YILLARDAN BİR DEMET (79 - 89)

 

NECMETTİN HACIEMİNOĞLU'nun ALBÜMÜNDEN
Haz. Erkan KARAGÖZ 
(113 - 125)

 

MAKALELER /ARTICLES 

 

İlhami DURMUŞ

BOZKIR KÜLTÜR ÇEVRESİ TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI VE KRONOLOJİ
Turkish Historical Researches and the Chronology in the Steppe Cultural Region (129 - 141)

 

Ahmet Bican ERCİLASUN

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLAR
Present Status of Turkish Language Studies and General Problems (143 - 155)

 

Günay KARAAĞAÇ

EDAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Some Ideas about Prepositions (157 - 169)

 

Leylâ KARAHAN

AHMET İHSAN'IN SEYAHATNAMESİNDEN YAZARIN VE DÖNEMİN DİLİNE DAİR NOTLAR
Notes about the Language of the Author and Period based on the Itinerary of Ahmet Ihsan (171 - 186)

 

Salim KOCA

MOĞOL İSTİLÂSINA KARŞI SULTAN I. ALÂEDDÎN KEYKUBÂD'IN GÜVENLİK POLİTİKASI
The Security Policy of Sultan 'Alâ al-Dîn Kayqubâd Against the Mongol Invasions (187 - 216)

 

Mehman MUSAOĞLU

TÜRK DÜNYASINDA AKTARMA ÇALIŞMALARI VE KEMAL ABDULLA'NIN ESERLERİ TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE
Transmission Studies in Turkic World and Kemal Abdulla's Works in Turkish Language (217 - 244)

 

Mustafa ÖNER

TATARCA-RUSÇA İLİŞKİLERİNDE GERİ DÖNEN ALINTILAR (245 - 250)

 

Vahit TÜRK

OCAK SÖZÜ VE AİLESİ
Ocak and Family of Such (251 - 258)

 

Naciye YILDIZ

MANAS DESTANI VE MUHTAR AVEZOF
Epos of Manas and Muhtar Avezof (259 - 269)

 

Ali İhsan ÖBEK

'HABÎS BİR TÜR YILAN' VE 'KARŞIT YILDIZ' OLARAK RAKÎB 1 (271 - 302)

 

Orhan SÖYLEMEZ

CENGİZ AYTMATOV'UN ROMANLARINDA KADER VE KADERCİLİK
Fate and Fatalism in Aytmatov's Novels (303 - 320)

 

Esat CAN

ÖMER SEYFETTİN'İN ESERLERİNDE MEFKÛRE (321 - 331)

 

Alpaslan DEMİR - Taner ASLAN

İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ'NE AİT İMAMET VE HİLAFET RİSALESİ'NİN MUHTEVA VE ŞEKİL AÇISINDAN İNCELENMESİ
Configuration and Content Analysis of Imamate and Caliphate Pamphlets Belonging to the Committee of Union and Progress (333 - 372)

 

Rıdvan ÖZTÜRK

AFGANİSTAN TÜRKMENCESİ YAZIMINDA Q-(?) - () MESELESİ

 

Nurcan ŞEN

TANZİMAT DEVRİ PERİYODİKLERİ VE DERGİCİLİK
Tanzimat Era Periodicals and Magazines (381 - 393)

 

Yüksel TOPALOĞLU

DİL İNŞASINDA AŞIRI ÖZLEŞMECİ BİR DERGİ:"ÖZ DİLİMİZE DOĞRU"
An Extreme Purist Periodical in Language Construction: "Towards Our Pure Language" (395 - 430)

 

Ünal ZAL

TÜRK LEHÇELERİ ARASINDA AKTARMA MESELELERİ VE "İKİ AĞAÇ" ŞİİR KİTABI ÜZERİNE
On the Matters of Translation among Turkish Dialects and the Poem Book "Two Trees" (431 - 455)

 

Mustafa KURT

GELENEKSEL İLE MODERN ARASINDA: "FAHİM BEY VE BİZ" 
Between Traditional and Modern "Fahim Bey ve Biz" (457 - 467)

 

Gülsün MEHMET

SALAR TÜRKÇESİNDE İLGİ İŞARETLEYİCİSİNİN GÖRÜNÜM VE İŞLEVLERİ
Appearance and Functions of Genitive Markers in Salar Turkic Language (469 - 481)

 

Nezir TEMÜR

SALAR TÜRKLERİNDE EVLİLİKLE İLGİLİ ÂDETLER
Wedding Customs Related to the Salar (483 - 501)

 

Oğuzhan DURMUŞ

STRAHLENBERG VE İLK ÇUVAŞÇA KELİME LİSTESİ
Strahlenberg and His First Chuvash Word List (503 - 517)

 

Murat ERSÖZ

OLONHO METİNLERİNİN DERLENMESİ VE YAYIMLANMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIN TARİHİ
The History of Studies on the Compilation and Publishing of Olonkho Texts (519 - 540)

 

İlkay ŞAHİN

KUTLU BİR OYUN
A Sacred Performance (541 - 568)

 

Hüseyin YILDIRIM

ÖZBEK TÜRKÇESİNDEKİ O (Å) ÜNLÜSÜ ÜZERİNE (569 - 584)

 

Ufuk BİRCAN

İSMET ÖZEL'İN "BİR YUSUF MASALI" ADLI ŞİİRİNİN SAUSSURE'CÜ BAĞLAMDA YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ
Structural Analyse of the Poem of İsmet Özel which is Called "Bir Yusuf Masalı" (585 - 609)

 

Hüseyin YILDIZ

KARAY TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDAKİ YALANCI EŞ DEĞER KELİMELER
False Friends in Karay Turkish and Turkey Turkish (611 - 659)

 

YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR /REVIEWS

 

Cemile KINACI

Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi 1. Bilgi Şöleni: TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU ve SORUNLARI (663 - 665)

 

Mustafa KURT

ŞİİR TAHLİLİNDE YÖNTEM (667 - 670)