GAZI TURKIYAT 2010 FALL ISSUE 7TH

 

ARTICLES

 

Şuayip KARAKAŞ

MAKSUD ŞEYHZÂDE Ve MİRZA ULUĞBEK PİYESİ
Maksud Seyhzade and the Play "Mirza Ulugbek"

 

Salim KOCA

SULTAN I. ALÂEDDÎN KEYKUBÂD'DAN SONRA TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ İDARESİNDE ORTAYA ÇIKAN OTORİTE ZÂFİYETİ VE EMÎR SADEDDÎN KÖPEK'İN SELÇUKLU SALTANATINI ELE GEÇİRME TEŞEBBÜSÜ
The Authority Weakness That Appeared in Anatolian Seljuk Administration Following Sultan 'Alā al-Dīn Kayqubād I's Death and Amīr Sa'ād al-Dīn Köpek's Attempt for Seizing the Seljuk Reign

 

Naciye YILDIZ

"MANAS DESTANININ İKTİSADİ İNCELEMESİ"BAŞLIKLI YAZI ÜZERİNE
A Critisism on the Article "Economically Analysing of Epic of Manas"

 

Hüseyin BAYDEMİR

BÂBÜRNÂME'DE FOLKLORİK ve ETNOGRAFİK UNSURLAR
Folkloric and Ethnographic Elements in Baburnama

 

Mücahit COŞKUN - BÜLENT AKSOY

AKSU VADİSİ (GİRESUN) AŞAĞI KESİMİNDE DOĞAL ORTAM ŞARTLARININ TAŞKIN ÜZERİNE ETKİLERİ
The Effects of the Flood on the Natural Environment of the Lower Parts of Aksu Valley (Giresun)

 

Salim KÜÇÜK

TÜRK LEHÇELERİ SÖZLÜKLERİNDE SOMUTLAŞTIRMA YOLUYLA YAPILMIŞ RENK ADLARI
The Color Names Made through Concreteness in Turkish Dictionaries of Dialects

 

Cafer ŞEN

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ORTAYA ÇIKARDIĞI SÖZEL KÜLTÜR ORTAMINDA TÜRKÇENİN ZENGİNLEŞMESİNE YÖNELİK OLARAK SINIRLARININ ZORLANMASI
In The Verbal Culture Environment, Which Exposed by Mass Media Tools, Coercion of Borders Aimed at Enrichmet of Turkish

 

Leylâ RAUPOVA

DİL BİLİMİNDE EŞİT TERKİPLİ [WPm, WPm] BİRLEŞİK CÜMLELERİN TANIMIYLA İLGİLİ SORUNLAR

 

Mehmet ÇEVİK

KARİKATÜRLERDE FOLKLORİK ÖGELER
The Folkloric Components in Caricatures

 

İsmet TÜRKMEN

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL İŞLEVİ YÖNÜNDEN YENİ GÖRÜŞ DERGİSİ
The Journal "Yeni Görüş" in Terms of Its Social and Cultural Function

 

Vahidjon JALALOV

İ. MOMİNOV ve FELSEFİ ÇALIŞMALAR
İ. Mominov and His Philosophical Works

 

Holida İMAMOVA

ÖZBEK TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ATASÖZLERİNDE NEZAKETİN YANSIMASI

 

Fahri MADEN

TÜRK TARİHİNDE MİLLİ HÂKİMİYET FİKRİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE TARİHİ GELİŞİMİ
Coming Out and Historical Improvement the Idea of Soveregnity in Turkish History

 

Muratgeldi SÖYEGOV

TÜRKMEN CEDİTÇİ YAZARLAR

 

 

TERCÜME VE AKTARMALAR/TRANSLATIONS

 

 Şaira DANİYAROVA (Akt: Veli Savaş YELOK)

ASÂD DİLMURÂD'IN ROMANLARINDA TARİHÎ KAHRAMAN VE MİLLÎ RUH
Historical Character and Patriotic Spirit in Asad Dilmurod's Novels