GAZI TURKIYAT 2012 SPRING ISSUE 10TH

 

ARTICLES

 

B. Zakir AVŞAR

BİAT’TAN YEMİN’E… KAMUSAL SORUMLULUK ÜSTLENENLERİN VE TEMSİLCİLERİNİN AND İÇMESİ
From Fealty to Oath… Those Who Undertake the Institutional Responsibility and Agent’s Taking Oat… (15-61)

 

Salim KOCA

KUTADGU BİLİG’DE “HÜKÜMDAR, VEZİR VE SÛFÎ TİPLERİ”NİN TANITILMASINDA VE BU TİPLERİN TEMSİL ETTİKLERİ FİKİRLERİN AÇIKLANMASINDA METAFORLARIN ROLÜ 
The Role of Metaphors at the Introduction of “Monarch, Vizier and Mystic Types” in Qutadġu Bilig and the Explanation of Ideas Represented by These Types (63-79)

 

Salih Kürşad DOLUNAY

TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SIKLIK ÇALIŞMALARININ YERİ
The Place of Frequency Studies in the Teaching Turkish and Turkish Grammar (81-89)

 

Muvaffak EFLATUN

MESNEVİLER KENDİNİ YALANLAYAN METİNLER MİDİR?
Are Masnavis Texts That Deny Themselves? (91-108)

 

Erol GÜNGÖRDÜ

KÖKEN BİLİMLİK ÇÖZÜMLEMELER- I: çiğne- (1), çiğne- (2); esne- (1), esne- (2) 
Etymologycal Analysis- I: çiğne- (1), çiğne- (2); esne- (1), esne- (2) (109-126)

 

Canan SEVİNÇ

AYDININ HALKLA İMTİHANI: ZİYA GÖKALP’İN “HALKA DOĞRU” DÜSTURU BAĞLAMINDA CUMHURİYET’İN İLK ÇEYREĞİNDE TÜRK ROMANINDA İDEALİST ÖĞRETMEN TİPLERİ
Test of Public Intellectual’s: The Types of Idealistic Teacher in Turkish Novel in the first quarter of Republic in the context of Ziya Gökalp’s motto of “Halka Doğru” (127-163)

 

Erdem UÇAR

ALTUN YARUK SUDUR X. TEGZİNÇ, XXX. BÖLÖK [R–M. 657/18–661/12]
Altun Yaruk Sudur Book X, Chapter XXX [R–M. 657/18–661/12] (165-187)

 

M. Levent YENER

ÇUVAŞÇA “ЮМ/YUM”- ORTAK TÜRKÇE “YUM” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE
On the Word Chuvash Turkish “Юм/Yum”-Common Turkish “Yum” (189-210)

 

Ayfer YILMAZ

SEVİNÇ ÇOKUM’UN HİKÂYELERİNDE TAHKİYENİN ÜÇ UNSURUNA (ZAMAN, MEKÂN, ŞAHIS KADROSU) UMUMÎ BİR BAKIŞ
A General View Three Elements of Narration (Time, Place and Person) in Sevinc Cokum’s Stories (211-232)

 

Nilüfer DİLMURADOVA

HURŞİT DOSTMUHAMMED’İN “BOZOR” (PAZAR) ROMANINDA TOPLUMSAL SORUNLARIN YORUMLANMASI
Khurshid Dostmuhammad “Bozor” Novel Interpretation of Social Problems (233-244)

 

Mustafa KAYA

CHARLES TEXİER’NİN SEYAHATNAMESİNE GÖRE 19. YÜZYILDA ANADOLU’NUN SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK DURUMU
Social, Cultural and Economic Status of Anatolia in the 19th Century According to the Travel Book of Charles Texier (245-262)

 

Hüseyin YILDIZ

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA ZETASİZM/ROTASİZM MESELESİNİN İZLERİ 
Traces of Zetacism / Rhotacism Problem in Turkey Turkish Dialects (263-323)

 

 

TERCÜME VE AKTARMALAR/TRANSLATIONS

 

Ruth Finnegan (Çev.: Mustafa SEVER)

[SÖZLÜ ŞİİR ORTAMINDA] İZLEYİCİ, BAĞLAM VE İŞLEV
(Oral Poetry) Its nature, significance and social context (327-350)

 

Shomirzo TURDİMOV (Akt.: Tolga ARSLAN)

GÜNEŞ İNANCINA BAĞLI ZİYARET YERLERİ VE KÖROĞLU DESTANI
Places to Visit on the Belief Sun and Epic Köroğlu (351-397)

 

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR/REVIEWS

 

Doğan ÇOLAK

ERDOĞAN BOZ, TÜRKİYE TÜRKÇESİ BİÇİMSEL VE ANLAMSAL İŞLEVLİ BİÇİMBİLGİSİ (TASNİF DENEMESİ), GAZİ KİTABEVİ, ANKARA, 2012, 109 s. (401-403)

 

Sümeyra HARMANDA

MUSTAFA ALTUN, TÜRKÇEDE KELİME GRUPLARI ÇÖZÜMLEMELERİ TÜRK ROMANLARINDAN ÖRNEKLERLE, MTV YAYINCILIK, ANKARA, 2011, 134 S. (405-408)

 

Cemile KINACI

NERGİS BİRAY, AHMET BAYTURSINULI ŞİİRLERİ ÜZERİNDE DİL VE ÜSLÛP İNCELEMESİ, BİLGEOĞUZ, İSTANBUL, 2011, 446 s. (409-412)