GAZİ TÜRKİYAT BAHAR 2016 SAYI 18

Künye-Kapak-İçindekiler

MAKALELER / Articles

Mehman MUSAOĞLU - Orhan BALDANE

Ağrıs//Ağras KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÖZEL AD OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE

On the etymology of the word Ağrıs//Ağras and its use as a proper name in Turkey Turkish

 

Darhan KIDIRALİ - Gaybullah BABAYAR

TARAZ’DA BULUNAN SON KARAHANLI HÜKÜMDARLARINDAN BİRİNE AİT MEZAR ANITI

The Taraz Tomb inscription belongs to one of the latest Karakhanid ruler

 

G. Ä. TUYAKBAYEV

MUSTAFA ŞOQAY: KAZAK MUHACERET GAZETECİLİĞİNİN KURUCUSU

Mustafa Shokay - the Founder of the Kazakh Emigrant Journalism

 

Yakup KARASOY

SİRÂCÜ’L-KULÛB’UN BUDAPEŞTE NÜSHASI

Budapest Manuscript of Sirâcü’l-Kulûb
 

Erdem UÇAR
UYGURCA METİN NEŞRİ SORUNLARI ÜZERİNE (“EDGÜ ÖGLİ TİGİN ANYIG ÖGLİ TİGİN” NEŞRİ DOLAYISIYLA)

On Problems Connected with Edition of Uighur Texts (with Reference to Publication of “Edgü Ögli Tigin Anyig Ögli Tigin”)

 

Necip Fazıl DURU

DİVAN EDEBİYATI HUSUSUNDA MED-CEZİR FİKİRLERİN SAHİBİ BİR ELEŞTİRMEN: NURULLAH ATAÇ

Nurullah Ataç: The Owner of Tides Views and A Critic about Divan Literature
 

Hakan AKCA
ANKARA İLİ AĞIZLARI İLE ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNİN ÜNLÜ YUVARLAKLAŞMASI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Comparing of Ankara Dialects and Old Anatolian Turkish in Terms of Vowel Rounding

 

Hüseyin YILDIRIM

ORHUN ABİDELERİNDE GEÇEN “iniygünüm” KELİMESİNİN ANLAMI ÜZERİNE

On the Meaning of the Word “iniygünüm” Exists in the Orkhon Inscriptions

 

Gülten KÜÇÜKBASMACI

YUNUS EMRE AŞKIN YOLCULUĞU: MENKIBEDEN TELEVİZYON DİZİSİNE METİNLERARASI BİR YAKLAŞIM

Yunus Emre the Journey of Love: Intertextual Approach from Legend to Television Series

 

Erol TOPAL

GİRESUN’UN EYNESİL AĞZINDA YAŞAYAN ARKAİK BİR KELİME: “İÇİKMEK”

An Alive Archaic Word in Eynesil Dialect of Giresun: “İçikmek”

 

Müslüme Melis ÇELİKTAŞ

SANSKRİT ESER RACATARANGİNİ’DE AK HUN HÜKÜMDARI MİHİRAKULA İLE İLGİLİ SATIRLAR

Related Lines About Mihirakula Ruler of the White Huns in the Sanskrit Work Racatarangini

 

Cemile KINACI

KAZAK AYDINI MİRJAKIP DUVLATULİ’NİN (1885-1935) BALKİYA (1922) TİYATRO ESERİNDE CEDİTÇİ DÜŞÜNCE VE DÖNEMİN SOSYAL MESELELERİ

Jadid Thought and Social Issues of the Time in Kazakh Intellectual Mirjakıp Duvlatulı’s (1885-1935) Play Balkıya (1922)

 

Mustafa Samet KUMANLI

TÜRKÇE SÖZLÜK’TE EŞDİZİMLİLİKLERİN GÖSTERİLİŞİ

Representation of the Collocations in the Turkish Dictionary

 

Püste AHUNDOVA

DİL İLİŞKİLERİ VE ALINTI SÖZLER ÜZERİNE

On the Language Contacts and Borrowings

 

Elçin ALİ OĞLU İBRAHİMOV

TÜRK DÜNYASINDA ORTAK KONUŞMA DILI OLUŞTURULMASINDA ALFABE VE İMLA SORUNLARI

Alphabet and Spelling Problems in Establishing Common Communication Language in The Turkish World

 

ÇEVİRİLER  / Translations

Vasiliy V. UŞNİTSKİY

SAHA VE YAKUT ETNONİMLERİ: TARİHÇİLİK VE ETNOGENETİK YÖNLER

(Çev. Reshide ADZHUMEROVAEmine ATMACA)

 

DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR  / Reviews

Şenödeyici, Özer (2015), Nesîmî ve Hurufilik Kitabı, İstanbul: Kesit Yayınları, İstanbul.

Ramazan EKİNCİ

 

Nurjekeulı, Beksultan (2016), Bir Pişmanlık, Bir Ümit (Çev. Elmira Kaljanova), Ankara: Bengü Yayınları, s. 396, ISBN: 978-605-9148-26-9.

Cemile KINACI

 

HABERLER  / News

Alaş’ın Alihan’ı Gazi Türkiyat’ta…

Hüseyin YILDIZ

 

Гази Университеті Және Әл-Фараби Атындағы Қазұу-Дың Ынтымақтастығы

Ләйла МҰСАЛЫ - Еркінгүл СОЛТАНАЕВА