Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image

GAZİ TÜRKİYAT GÜZ 2011 SAYI 9

 

MAKALELER/ARTICLES

 

Zühâl YÜKSEL

ALTINORDA VE KIRIM HANLIKLARINDAKİ “KURULTAY” GELENEĞİNİN KIRIM TATAR DESTANLARINA VE KIRIM TATAR GELENEKLERİNE YANSIMASI
Reflection of The State Organizations of Altinorda and Crimean Tatar “Kurultay” Tradions to the Crimean Tatar Epics and Crimean Tatar Traditions (15-31)

 

 

Ömer ÇAKIR

“GAZİ”Lİ ŞAİRLER HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA
A Study about Poets from “Gazi” (33-66)

 

 

Altan ÇETİN

MEMLÛK DEVLETİNDE OKÇULUK
Archery in the Mamluk State (67-86)

 

 

Dilek ERGÖNENÇ AKBABA- Hasan BENLİ

ANADOLU’DA VE KUZEY KAFKASYA’DA YAŞAYAN NOGAY TÜRKLERİNDE DOĞUM SONRASI İNANÇLAR
Beliefs After Birth in Noghay
 
Turks Living in Anatolia and North Caucasus  (87-100)

 

Mehmet Can DOĞAN

MÜKEMMELİYETÇİLİĞİN YARIM BIRAKTIĞI ŞİİRLER
Poems Interrupted by Perfectionism (101-113)

 

 

Nesrin FEYZİOĞLU

GELİN KAYASI EFSANELERİ VE TAŞ KESİLME MOTİFİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
An Evaluation on the Motive of Petrifactionin Gelin Kaya Legends (115-133)

 

 

Barış METİN

SOVYET BELGELERİNE GÖRE TATARİSTAN’DA KİRİL ALFABESİNE GEÇİŞ (1939)
Transition to Cyrillic Alphabet in Tatarstan According to Soviet Documents (1939) (135-148)

 

 

Ebubekir S. ŞAHİN

KEÇECİ-ZÂDE İZZET MOLLA’NIN YAZDIĞI TARİH MANZUMELERİ
The Chronograms of Keçeci-Zâde Izzet Molla (149-163)

 

 

Habibe YAZICI ERSOY

VÂHİDÎ’NİN CİNÂNÜ’L-CENÂN* ADLI ESERİNDE İMLA VE DİL ÖZELLİKLERİ*
Spelling And Lingusitic Properties of Cinânü’l-Cenân by Vâhidî (165-186)

 

 

Mustafa KURT

İLHAMİ BEKİR TEZ’İN  “HERHANGİ BİR ROMAN KİTABIDIR” ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
An Analysis of Ilhami Bekir Tez’s Novel Entitled “Herhangi Bir Roman Kitabidir” (187-199)

 

Rüstam RACABOV

ORTA ASYA’NIN TÜRK DİLLİ ARAPLARI
The Turkophone Arabs of Central Asia (201-208)

 

Oğuzhan SEVİM

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İŞ BİRLİKLİ ÇALIŞMA SÜRECİNE İLİŞKİN TUTUM VE DÜŞÜNCELERİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
The Attitudes and Opinions of Turkish Teacher Candidates Towards Period of Cooperative Working: The Sample of Atatürk University (209-220)

 

Sümeyra HARMANDA-Tolga ARSLAN-Zeynep ASLAN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE KELİME HAZİNESİ ARAŞTIRMASI
The Research about Word Power on the Students of Gazi University Faculty of Arts Contemporary Turkish Dialects and Literature Department (221-244)

 

Alimurad TACİYEV

HURŞİT DOSTMUHAMMED’İN HİKÂYELERİNDE PSİKOLOJİK TASVİR ÖZELLİKLERİ
Khurshid Dostmuhammed’s Stories Portraying the Psychological Properties (245-255)