Gazi Üniversitesi Türkiyat Merkezi Heyeti, Almatı’da “Türk Dünyası Kültür ve Sanatına Yusuf Has Hacip’in Katkıları” Konferansı’na Katıldı
16 Mayıs 2016 16:44

Türk-İslam kültürünün büyük şairi, bilim adamı ve düşünürü Yusuf Hâs Hâcib, doğumunun 1000. yılında Türk Dünyasında çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. 33. Dönem TÜRKSOY Daimȋ Konsey Toplantısı’nda 2016 yılının, Türk Dünyasında Yusuf Hâs Hâcip Yılı olarak ilân edilmesi, bu tür etkinlikleri beraberinde getirmiştir.

Bu kapsamda 13 Nisan 2016 tarihinde El-Farabi Kazak Millî Üniversitesi ve TÜRKSOY işbirliğiyle Almatı’da gerçekleştirilen “Türk Dünyası Kültür ve Sanatına Yusuf Has Hacip’in Katkıları” adlı Uluslararası Konferansa, Gazi Üniversitesi Türkiyat Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun birer Kazakça bildiri ile katıldılar.

Konferansın açılış oturumunda El-Farabi Kazak Millî Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galım Mutanov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz toplantının önemini vurgulayan konuşmalar yaptılar. Hülya Kasapoğlu Çengel de açılış oturumunda sunduğu bildiride Yusuf Hâs Hâcib’in 1069-1070 yıllarında yazdığı ünlü siyâsetnâme Kutadgu Bilig’in, Türk kültür tarihindeki önemini değerlendirmiştir.

Bugünkü Kırgızistan’ın Çuy bölgesinde yer alan Balasagun şehrinde 1016 yılında dünyaya gelen Yusuf Hâs Hâcib, 1077 yılında Kâşgar’da vefat etmiştir. Ünlü düşünür, bu yıl doğduğu topraklarda da anılacaktır. Balasagun’lu Yusuf Hâs Hâcib’in doğumunun 1000. yılı hatırasına Bişkek’te de etkinlikler planlanmaktadır.