Gazi Üniversitesi Türkiyat Merkezi Heyeti, Astana’da “Alihan Bökeyhan ve Bağımsızlık Gayesi” Konferansı’na Katıldı
16 Mayıs 2016 17:04

20-21 Nisan 2016 tarihinde L. Gumilyov Avrasya Millȋ Üniversitesi Alaş Araştırma Enstitüsü, Türksoy ve Kazakistan Millȋ Arşiv Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Astana’da gerçekleştirilen Alihan Bökeyhan ve Bağımsızlık Gayesi adlı Uluslararası Konferansa Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun birer Kazakça bildiri ile katıldılar.

UNESCO’nun Paris’te yapılan 38. Genel Konferansı’nda “Alaş Orda” lideri, Kazak devlet ve bilim adamı Alihan Bökeyhan’ın 150. doğum yılı, 2016 yılı Anma ve Kutlama Yıldönümleri programına alınmıştır. Bu vesileyle 4 Mart 2016 tarihinde Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi, UNESCO Türkiye Millȋ Komisyonu, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Uluslararası Türk Akademisi ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi işbirliğiyle Ankara’da Gazi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Alaş’ın Alihan’ı: Doğumunun 150. Yılında Alihan Bökeyhan ve Türk Dünyası Aydınları adlı Uluslararası Konferans, yurtiçi ve yurtdışında çok yankı bulmuştur.

Ankara’daki ilk toplantının hemen ardından Alaş lideri Alihan Bökeyhan, doğduğu topraklarda, Astana’da çeşitli etkinliklerle anılmaya devam etmektedir. 20 Nisan’da L. Gumilyov Avrasya Millȋ Üniversitesi’nde büyük ilgi ve katılımla gerçekleştirilen Alihan Bökeyhan ve Bağımsızlık Gayesi adlı konferanstan sonra ertesi gün Kazakistan Millȋ Arşiv Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen “Alaş Lideri Alihan Bökeyhan” adlı yuvarlak masa toplantısında H. Kasapoğlu Çengel söz almış ve konuyla ilgili Ankara’daki toplantıyı ve yankılarını değerlendirmiştir. Bökeyhan’ın bağımsızlık yolunda verdiği mücadelelerin ele alındığı bu toplantının akabinde Bökeyhan ile ilgili arşiv belgeleri yerinde görülmüş ve incelenmiştir. Daha sonra Alihan Bökeyhan’a ithafen yazılan yeni bir şiir okunmuş; bir beste icra edilmiş ve bir yağlı boya tablonun açılışı yapılmıştır.

Ayrıca, Türkiyat Araştırma Merkezi Heyeti, Astana’da Uluslararası Türk Akademisi, Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçiliği, Kazakistan Millȋ Müzesi ile Askerȋ Tarih Müzesi’ne ziyarette bulunmuşlardır.

Yine 2016 yılında eski başkent Almatı’da Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin çeşitli kurumlarının işbirliğiyle Alihan Bökeyhan’ın devlet ve bilim adamı kimliğinin tartışılacağı bir uluslararası konferans yapılması planlanmaktadır.