I. Bilgi Şöleni: Türklük Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Sorunları

         Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından,  Türk Dil Kurumu ve Türksoy'un da katkılarıyla  6-17 Kasım 2009 tarihlerinde Türklük Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Sorunları başlıklı bilgi şöleni düzenlenmiştir. İki gün süren bilgi şöleninde başta Gazi Üniversitesi olmak üzere Ankara, Hacettepe, Ege, Fırat, Başkent, İstanbul, Marmara, Kırıkkale, Fatih, Selçuk, Beykent, İstanbul Aydın, Yıldız Teknik, Erciyes ve Sakarya Üniversitelerinden gelen Türkologların katılımıyla Türk lehçeleri dil ve edebiyat araştırmalarının bugünkü durumları ve sorunları değerlendirilmiştir.