I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

 

          11-13 Mayıs 2005 tarihleri arasında, Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu düzenlenmiş, Türkolojinin farklı alanları ile ilgili 97 bildiri sunulmuştur. Sempozyuma 24 farklı üniversiteden (Ankara, Başkent, Cumhuriyet, Çukurova, Ege, Erciyes, Fatih, Gazi, Gaziantep, Kafkas, Karadeniz Teknik, Kırıkkale, Kocaeli, Lefke Avrupa, Marmara, Mimar Sinan, Muğla, Pamukkale, Selçuk, Süleyman Demirel, Tahran, Trakya, Uludağ ve Yüzüncü Yıl Üniversiteleri) bilim adamları katılmıştır. I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu'na ait bildirilerin 56'sı, 2006 yılı Kasım ayında vefat eden Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Güzin Tural Çöktü (1958-2006)'nün anısına ithafen 2010'da basılmıştır.