I. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Kongresi: Balkanlar ve Türkler

 

               2007 yılında Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi, Priştine Üniversitesi ve Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle Kosova’nın başkenti Priştine’de Balkanlar ve Türkler konulu uluslararası bir kongre gerçekleştirilmiştir. I. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Kongresi: Balkanlar ve Türkler (6-8 Kasım 2007) başlıklı kongrenin bilimsel hazırlığı, Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılmış; kongrenin finansmanını ise Gazi Üniversitesi ve paydaş kurumlardan TİKA üstlenmiştir.

                      

                Türk ve Balkan ilişkilerinin bilimsel ve akademik seviyede işlendiği ve tartışıldığı bu toplantıya başta Türkiye ve Kosova olmak üzere Hollanda, Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya’dan 36 bilim adamı bildirili katılmıştır. Türkçe, Arnavutça ve İngilizce olarak sunulan bildiriler özellikle dil, din, edebiyat ve tarih alanlarında olmuştur.

 

 
 
                   Kongre, Üniversitemizin Balkan coğrafyasında tanınmasına ve kurumsal kimliğinin gelişmesine katkı sağlarken aynı zamanda Türkoloji dünyasının dikkatlerini o tarihte bağımsızlık arifesindeki Kosova’ya yöneltmiştir.