Kütüphaneler

1. Milli Kütüphane

http://www.mkutup.gov.tr/

2. Türk Dil Kurumu Kütüphanesi

http://tdkkitaplik.org.tr/

3. Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi

http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=5

4. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi

http://library.bilkent.edu.tr/tr/index.html

5. Berlin Şehir Kütüphanesi (Staatsbibliothek zu Berlin)

http://staatsbibliothek-berlin.de/