İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi

Bilig

Millî Folklor

Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (TÜBAR)

Osmanlı Araştırmaları Dergisi

İslam Araştırmaları Dergisi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE)

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Turkish Studies

Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi

The Journal of Academic Social Science Studies

Acta Turcica

Türkbilig

Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi

Dil Araştırmaları

Journal of the Royal Asiatic Society

The Journal of Asian Studies

Modern Asian Studies

The International Journal of Asian Studies

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi Dergisi

Orientalia Suecana

Dilbilim Araştırmaları

Türk Dünyası Araştırmaları

Diyalektolog

TDED