Duyurular

Bu ileti, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında yer alan veya değerlendirilmek üzere başvuran dergi editörlerine, akademik teşvik ve ÜAK Doçentlik kriterlerine bağlı olarak gelen sorular kapsamında genel bilgilendirme amacıyla gönderilmektedir. 


TR Dizin’in, ÜAK Doçentlik Sınavı Başvuru Şartlarındaki durumu 

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında yer alan dergiler, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından 2016 Ekim Dönemi Doçentlik Sınavı Başvurularından itibaren geçerli olacak Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları ’na dahil edilmiştir. TR Dizin Kabul Dergi Listesine nasıl ulaşabilirim? 

TR Dizin Kabul Dergi Listesi’ne http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/ adresinden erişim sağlanmaktadır. Bu liste, 2015 yılında TR Dizin’de yer alan, 2016 yılında da derginin kriterleri sağlaması durumunda yer alması mümkün olan dergilerden oluşmaktadır. Daha önce dergi listesinde dergi ismi vardı ancak yeni listede göremedim. Neden? 

    1. 2014 veya daha önceki yıllarda kabul olup, 2015 yılında sayılarının ULAKBİM’e iletimi sağlanmamış dergiler, gecikmeden dolayı kriterlere uygun olmadığı için Kabul listesine dahil edilmemiştir. 
    2. TR Dizin kapsamında dizinlenen dergiler de kriterler doğrultusunda ara değerlendirmeye tabii tutulmakta, eksik ve kriterlere uyumsuzluğu durumunda, dergi editörlüğüne bilgi verilerek eksikliklerin devamı halinde dizinden çıkarılabilmektedir. Geçmiş yıllarda TR Dizin’de yer alan dergi ve makale kayıtlarına nasıl ulaşabilirim? 

http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/ adresinden tarama yaparak TR Dizinde kabul dergilerde yer alan makalelere erişim sağlanabilmektedir. 
TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerine nasıl erişebilirim? 

TR Dizin adıyla 5 ayrı konu veritabanında dizinlenmek üzere başvuran dergilerin kabulü veya dizinlenen dergilerin sürekliliği için TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’ne uygunluğu şarttır. Kriterlere http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizin-dergi-degerlendirme-kriterleri/ adresinden erişim sağlayabilirsiniz. 

Derginizin güncel bilgileri, elektronik kopya ve hakem raporlarının yüklenmesi, durum takibi için odis.ulakbim.gov.tr adresinde yer alan Online Dergi İzleme Sistemi’ni (ODİS) kullanmanız gerekmektedir. 

Kriterler gereği basılı olarak yayınlanan dergilere ait sayıların, ayrıca 1 basılı kopyasının da posta ile iletilmesi gerekmektedir. Dergi isim değişikliği durumunda TR Dizin için ne yapmam gerekir? 

Son dönemde ulusal dergilerde sıkça rastlanan isim değişiklikleri ile bu konuda da hatırlatma yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Derginin farklı bir isimle yayınlanmaya başlaması durumunda; değişikliğin yapıldığı yıl, cilt, sayı ile ODIS’te yeni bir kayıt açılarak başvuruda bulunulmalıdır. Gerek ODIS, gerek TR Dizin ve diğer veri tabanlarında, dergi, ilgili yıllar altında yayınlandığı isimle yer alır. İsim değişikliği ile eski kayıtlarda değişiklik yapılmaz, yapılmamalıdır. 
TR Dizin ile DergiPark arasındaki fark nedir? 

DergiPark ve TR Dizin ULAKBİM’in birbirinden farklı hizmetleridir. DergiPark, d ergi yayımlama ve editöryal sürec-çlerin elektronik ortamda gerçekleştirmese imkan veren, dergi yönetim ve dergi barındırma hizmeti dir. DergiPark, bir dizin değildir. 

TR Dizin ise, konu uzmanları ve akademisyenlerden oluşan komiteler ile uluslararası geçerliliği olan dergi değerlendirme kriterlerine göre seçilen dergilerden oluşan bir dizindir. 
Dergilerin Index-Abstract bilgileri nasıl ifade edilir? 

Derginin indekslenme bilgilerinin doğru olmasına dikkat edilmelidir. Yapmış olduğumuz değerlendirmeler esnasında indekslerin yanı sıra; 

    * derleme veri tabanları [örn. EbscoHost, ProQuest, vb] 
    * katalog [örn. Süreli Yayınlar Kataloğu] , 
    * b aşvuru ve değerlendirme sistemleri [örn. ULAKBİM ODIS-(ULAKBİM TR Dizin kapsamında yer almak üzere ve değerlendirmenin yapıldığı sistem)] , 
    * barındırma ve süreç yönetimi hizmetleri ile rehber niteliği taşıyan platformlar [örn. ULAKBİM DergiPark, ULRICH’s Periodical Directory vb.] ile 
    * Açık erişim veri tabanları’nın (örn. Doaj v.b.) da listelendiği görülmektedir. Sonuç olarak; 

    * Uluslararası WoS (SCI, SSCI,A&HCI), Scopus gibi genel konulu atıf indeksleri, 
    * Sociological Abstract, Psychological Abstract, Library and Information Science Abstract, ERIC, Index Medicus/ Medline, Geobase, PsycInfo, IndexCopernicus , Chemical Abstracts, Food Sciences and Technology Abstracts, MathSci, Biological Abstract, CAB, Engineering Index, gibi uluslararası alan indeksleri , 
    * TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı/Tıp Veri Tabanı/Yaşam Bilimleri Veri Tabanı/ Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı/Hukuk Veri Tabanı gibi ulusal alan indeksleri örneği olarak, seçimli dergi kabul eden, kriterleri olan indekslerin derginin indekslenme bilgilerinde yer alması gerekir. Dizinler dışında kalan ve online erişimi amaçlayan veri tabanlarının bilgileri ayrıca belirtilebilir. Derleme veri tabanları veya açık erişim sistemleri ile değerlendirmeye tabii tutularak seçimli dergi kabul eden indeksler farklı kategoriler olarak değerlendirilmelidir. Veri tabanları, katalog, sistemler, rehberler vb. nin indeksleme bilgilerinde yer almaması gerekmektedir. 
Alan İndeksi Nedir? 

Alan indeksi, belirli bir konu alanında, seçim kriterleri ile yayın kabul eden ve yayınların bibliyografik bilgilerinin verildiği (makalelerin/kitapların/tezlerin künyelerinin ve kimi zamanda özetlerinin yer aldığı) ve dizinler anlaşılmalıdır. 
Uluslararası dergi nedir? 

TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanları Komiteleri tarafından bir derginin uluslararası olması için önerilen kriterler aşağıdaki gibi sıralanabilir. 


    * Dergi, uluslararası veri tabanlarından/dizinlerden erişilebilir olmalı, 
    * Makalelerin yabancı dilde öz’ü olmalı, 
    * Dergide yer alan makalelerin, cilt bazında en az 1/3’ü yabancı dilde olmalı, 
    * Derginin bir cildinde yayınlanan makale yazarlarının 1/3 yabancı yazarlardan oluşmalı, (Uluslararası yazar katkı oranı) 
    * Makalenin yurtdışı adresli kabul edilebilmesi için yazar adresi yurtdışı olmalıdır. 

ULAKBİM TR Dizin web sayfası: http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/ 


ULAKBİM TR Dizin iletişim : vt@ulakbim.gov.tr