Açış Konuşmaları

Birinci Oturum (Katılımcılar: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Ayşegül Sertkaya, Doç. Dr. Bülent Gül)

İkinci Oturum (Katılımcılar: Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Zeki Kaymaz, Doç. Dr. Feyzi Ersoy)

Üçüncü Oturum ve Değerlendirme Konuşması (Katılımcılar: Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu)