Türkiyat Araştırmaları Enstitüleri

1. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/turkiyat/

2. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/taed

3. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

http://turkiyat.marmara.edu.tr/

4. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/dergi.htm

5. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları

http://tdae.ege.edu.tr/

6. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/

7. Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü

http://turkiyat.karatekin.edu.tr/default.aspx

8. Yunus Emre Enstitüsü

http://yunusemreenstitusu.org/turkiye/