Yönetim Kurulu

Prof. Dr.

 Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL (Merkez Müdürü)

 Edebiyat Fakültesi

 Türk Dili ve Edebiyatı

Doç. Dr.

 Habibe YAZICI ERSOY (Merkez Müdür Yardımcısı)

 Edebiyat Fakültesi 

 Türk Dili ve Edebiyatı 

 Prof. Dr.

 Fatih KİRİŞÇİOĞLU

 Edebiyat Fakültesi

 Çağdaş Türk Lehçeleri ve  Edebiyatları Bölümü

 Prof. Dr.

 İsmail Hakkı AKSOYAK

 Edebiyat Fakültesi

 Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü

 Prof. Dr.

 Fatma AÇIK

 Gazi Eğitim Fakültesi

 Türkçe Eğitimi Bölümü

 Doç. Dr.

 Güljanat KURMANGALİYEVA ERCİLASUN

 Edebiyat Fakültesi

 Çağdaş Türk Lehçeleri ve  Edebiyatları Bölümü

 Doç. Dr.

 Fatma Ahsen TURAN

 Edebiyat Fakültesi

 Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü

 Yrd. Doç. Dr.

 Güven MENGÜ

 Edebiyat Fakültesi

 Batı Dilleri ve Edebiyatları  Bölümü

 Yrd. Doç. Dr.

 Dilek TÜRKYILMAZ

 Edebiyat Fakültesi

 Türk Halk Bilimi Bölümü